Få visdom, få förståelse

Ordspråksboken 23:23 Köp sanningen och sälj inte den.
Få visdom, disciplin och förståelse.

Ordspråksboken 4: 5 Få visdom.
Få förståelse.
Glöm inte, och avvik inte från min muns ord.
6 Lämna inte henne, så kommer hon att bevara dig.
Älska henne, och hon kommer att behålla dig.


 Vänligen länka till denna sida. Det hjälper människor att hitta webbplatsen. Tack.

Den här webbplatsen har bibelrelaterade artiklar. Använd översättningsappen.
http://biblequestionsblog.com

Den här sidan har information om Covid.
http://shineonhealth.com

Den här webbplatsen har nyhetsartiklar.
https://wethepeoplefree.com
Previous Post

Jesu varning om att skada barn

Next Post

Moderna varningar