Bibelversion

Vilken bibelversion används på den här webbplatsen? Det är en public domain version.

Problemet med att använda bibelversioner på internet är att det finns upphovsrättslagar som kan gälla i ett land, men inte i ett annat. Eller i vissa fall kan dessa lagar gälla över hela världen. Den enda lösningen är att använda en public domain-version.

Ett ytterligare problem med att ge kredit till den här versionen är att även om själva versionen inte är upphovsrättsskyddat är namnet det. Därför skulle det ge ett problem att ge kredit i varje inlägg eftersom namnet skulle nämnas på varje inlägg. Den här sidan är lösningen på det problemet och ger den här versionen fullständig kredit.

En länk till endast denna public domain-version ges här. Eftersom det måste finnas en länk till en verklig vers, John 3:16 hade valts. Namnet nämns inte, men kredit ges.

Den här versionen används främst på den här webbplatsen.Vänligen länka till denna sida. Det hjälper människor att hitta webbplatsen. Tack.

Den här webbplatsen har bibelrelaterade artiklar. Använd översättningsappen.
http://biblequestionsblog.com

Den här sidan har information om Covid.
http://shineonhealth.com

Den här webbplatsen har nyhetsartiklar.
https://wethepeoplefree.com