Jesusbönen

Lukas 18:34 De förstod ingenting av detta. Detta talesätt var dolt för dem, och de förstod inte vad som sades. 35 När han närmade sig Jeriko, satt en blind man vid vägen och tiggde. 36 När han hörde en folkmassa gå förbi, frågade han vad detta betydde. 37 De berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. 38 Han ropade: “Jesus, du Davids son, förbarma dig över mig!” 39 De som ledde vägen tillrättavisade honom, att han skulle vara tyst; men han ropade ännu mer: “Du Davids son, förbarma dig över mig!”

40 Jesus stod stilla och befallde honom att föras till honom. När han hade kommit fram frågade han honom: 41 “Vad vill du att jag ska göra?”

Han sade: “Herre, så att jag får se igen.”

42 Jesus sade till honom: “Få din syn. Din tro har helat dig.”

43 Han fick genast synen och följde honom och prisade Gud. När allt folk såg det, prisade de Gud.

Läs mer genom att klicka på denna länk. Använd översättningsappen i det högra sidofältet.

http://biblequestionsblog.com/the-jesus-prayer/Vänligen länka till denna sida. Det hjälper människor att hitta webbplatsen. Tack.

Den här webbplatsen har bibelrelaterade artiklar. Använd översättningsappen.
http://biblequestionsblog.com

Den här sidan har information om Covid.
http://shineonhealth.com

Den här webbplatsen har nyhetsartiklar.
https://wethepeoplefree.com
Previous Post

Romans Road Heaven

Next Post

Lägg yxan till roten